Lindenborg Kro

Velkommen til den Kongelig Privilegerede Lindenborg Kro

slide.1354797335

Lindenborg Kro blev i år 1487 anerkendt ved kongelig befaling – dvs. at den blev “Kongeligt Privilegeret”  med ret til at beværte gæster.

 

Lindenborg Kro er kendt for at være afbilledet på et af landets mest reproducerede billeder “Et Kobbel Heste udenfor en Kro” malet af Otto Bache i 1878.

 

I 1967 nedbrændte kroen helt. Efter 3 år genåbnede kroen, men med en lidt ændret beliggenhed, og kroen har nu en meget flot udsigt over Roskilde Fjord og ligger tilbagetrukket fra hovedvejen.

 

Efter at Lindenborg Kro er blevet drevet som “kro”, med fokus paa store festarrangementer og show m.m., af Lone og Ellen Jacobsen over en periode paa ca. 30 år, er denne fra 1 Mai 2016 blevet omfunktioneret til Asylcenter og drives idag af Lejre Kommune. I denne forbindelse har Godset renoveret kroen baade indvendig og udvendigt, med fokus paa udskiftning af alle vinduer til nye bedre isolerede vinduer samt et nyt tag.

 

Mulige langfristige koncepter i forbindelse med Lindenborg Kro, afhaengigt af Lejre Kommune’s fremtidige behov for asylcenter, inkluderer bl.a. en kombination mellem restauration og kontorhotel, omdannelse til boliglejligheder eller udlejning til erhverv generelt.